KYOHSO SHINOMUNE(CV:八代拓)

KYOHSO SHINOMUNE(CV:八代拓)